Hiển thị tất cả 6 kết quả

Màn hình quảng cáo dạng đứng/chân đứng/cột đứng ra đời, đã khắc phục được hoàn toàn những yếu điểm của hình thức quảng cáo truyền thống: Với chất lượng hiện thị hình ảnh, video sắc nét, sinh động. Nội dung quảng cáo được thay đổi liên lục, dễ dàng…

Màn hình quảng cáo chân đứng

Màn hình quảng cáo chân đứng CYL-TG320A1-WS

15,000,000 60,500,000 

Màn hình quảng cáo chân đứng

Màn hình quảng cáo chân đứng CYL-TG430A1-WS

16,500,000 64,500,000 

Màn hình quảng cáo chân đứng

Màn hình quảng cáo chân đứng CYL-TG490A1-WS

18,500,000 73,500,000 

Màn hình quảng cáo chân đứng

Màn hình quảng cáo chân đứng CYL-TG550A1-WS

22,000,000 81,500,000 

Màn hình quảng cáo chân đứng

Màn hình quảng cáo chân đứng CYL-TG650A1-WS

29,000,000 100,500,000 

Màn hình quảng cáo chân đứng

Màn hình quảng cáo chân đứng CYL-TG700A1-WS

57,000,000 140,500,000 
0945313899